Skip to content

Vad betyder KRAV-märkt?

  • by

En produkt som är KRAV-märkt innebär att den producerats ekologiskt. KRAV bildades redan år 1985 och är Sveriges mest kända miljömärkning. När en vara är KRAV-märkt innebär det att den producerats med hänsyn till miljön, djur och människor.

KRAV är en ekonomisk förening. Medlemmar kan vara både organisationer och företag som arbetar för att utveckla regler och lära ut omtanke om naturen. Det inkluderar omtanke kring klimat, djur och människor.

Vad krävs för att få KRAV-märket?

För att en produkt ska få bli KRAV-märkt måste bland annat följande efterlevas:

  • Djuren ska må bra, det innebär att de ska få vistas ute så mycket som möjligt även när det inte är betessäsong.
  • GMO får inte användas, vare sig i foder till djur eller odlas.
  • Bekämpningsmedel och konstgödsel får inte användas vid odling av grödor.
  • Arbetsvillkoren ska vara schyssta för bönder och anställda.

KRAV-märket är till för att bidra till biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan. För att försäkra sig om att reglerna efterföljs kontrolleras produktionskedjan regelbundet av företag som inte tillhör KRAV. Dessa företag granskas i sin tur av Swedac som är en svensk statlig myndighet.

Vad är det för skillnad mellan KRAV och ekologiskt?

KRAV-märket ställer högre krav än bland annat EU:s krav på ekologiskt. Det inkluderar tuffare krav på att djuren ska ha det bra. Ett exempel är kravet på att djur ska få vara utomhus där KRAV har tuffare regler än EU. KRAV har även regler för restauranger och högre krav på bättre arbetsvillkor. Även vilka produkter som omfattas skiljer sig åt mot EU:s ekologiska regler, bland annat har KRAV regler för vildfångad fisk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *