Skip to content

Hampa är en miljövänlig gröda

  • by

Hampa har varit på tapeten i några år och det finns goda anledningar till det. Det är en mycket mångsidig gröda som går att använda till många olika saker som till exempel byggnadsmaterial, kläder, virke, bränsle, papper och som livsmedel. Industriell hampa har använts i tusentals år för att tillverka rep, papper, tyg och som bränsle. I Kina och Europa användes hampa länge, men ersättes sedan av andra material som bomull, plast, fossilbränsle och andra produkter som var mindre miljövänliga. Men idag vill många ha mer miljövänliga alternativ och hampa kan vara svaret på det.

Vattensnål och motståndskraftig

Hampa är ett ogräs och klarar sig mycket bra utan bekämpningsmedel. Det kräver inte heller lika mycket vatten som till exempel bomull eller andra grödor med samma användningsområden. Eftersom det går att odla mycket hampa på väldigt lite mark jämfört med träd så är det även mer miljövänligt att odla stora mängder. Hampa ger även näring till den jord där den odlas och behöver inte därför odlas växelvis på olika marker. Till skillnad från andra växter och träd går det att använda alla delar av hampan; stjälk, blommor, blad, inkråmet och fröna har alla olika användningsområden. Oljan från växten och fröna går att raffinera till att bli tillskott, målarfärg, lim och plast. I princip går det att använda hampa till nästan allt som går att göra med bomull, soja eller majs.

Skillnad på olika hampaväxter

Industrihampa är växten Cannabis Sativa och det är samma växt som många röker eller äter för att få en berusning. Men industrihampa innehåller inte beståndsdelen THC som är psykoaktiv och står för berusningen. Det går med andra ord inte att bli berusad av industrihampa och därför är det lagligt att odla i Sverige om man har ett särskilt tillstånd. Idag är det många som tar CBD-tillskott i form av CBD buds, CBD-olja eller kapslar. CBD utvinns från industrihampa och har inga psykoaktiva effekter. Det är ett annat biokemiskt ämne som finns i Cannabis Sativa och det sägs ha många hälsoeffekter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *