Skip to content

Nature For life

En blogg om får fantastiska natur och hur viktig det är att vi tar hand om vår miljö

Vad betyder KRAV-märkt?

En produkt som är KRAV-märkt innebär att den producerats ekologiskt. KRAV bildades redan år 1985 och…

Hur lever djuren på vintern?

Hur lever egentligen djuren i Sverige på vinter? Djur har olika strategier för att klara den svenska…

Hur hänger ekologisk hållbarhet ihop med ekosystem

Ekologisk hållbarhet är ett ekosystems förmåga att bibehålla sin struktur och funktion över tid. Den…

Vad är sant om bränsleförbrukning och miljö

Det råder ingen tvekan om att bränsleförbrukning och miljöfrågor är viktiga för många förare. Med ta…

Hur kan friluftsliv påverka din hälsa?

Det finns många studier som pekar på att friluftsliv är positivt för hälsan. Några av följderna kan …